Verlaag je vermogen in box 3

22-11-2019
Verlaag je vermogen in box 3

De rente over je spaargeld daalt al jaren, en er gaan zelfs geruchten over een negatieve spaarrente. En al zijn er plannen om het systeem van belastingheffing over vermogen in box 3 in 2022 grondig te herzien, zal de komende jaren gewoon nog met een fictief rendement worden gerekend. Hoe kun je hierop besparen?

De rente die je van je bank krijgt over je spaargeld daalt al jaren, en er gaan zelfs geruchten over een mogelijk negatieve spaarrente. Tel daarbij op de belasting die je bij je aangifte inkomstenbelasting moet betalen over je spaargeld en je hoeft geen rekenwonder te zijn om te snappen dat jouw appeltje voor de dorst door anderen wordt opgegeten.

Of de banken werkelijk een negatieve spaarrente mogen gaan invoeren valt nog te bezien, maar dat de Belastingdienst bij de aangifte inkomstenbelasting weer een hapje mee zal willen eten is een feit. Vanaf het jaar 2022 zal het systeem grondig worden gewijzigd naar een eerlijker manier van belasten, maar over 2019, 2020 en  2021 zal in ieder geval nog belasting worden geheven op een fictief rendement, dat in de praktijk door bijna niemand wordt gehaald. Aan het saldo op 1 januari 2019 kun je niets meer veranderen, maar voor 1 januari 2020 en 2021 kun je nog actie ondernemen.

Wat kun je doen? De regels kun je niet veranderen, maar je kunt wel je uitgaven slim plannen. De Belastingdienst kijkt namelijk naar het saldo op je bankrekeningen op 1 januari voor het bepalen van de belasting. Verwacht je dat je saldo per 1 januari 2020 boven het heffingsvrije vermogen uit komt (€ 30.846 voor alleenstaanden en € 61.692 voor fiscaal partners)? Kijk dan eens naar de onderstaande tips om je vermogen te verlagen.

 1.  Schaf dit jaar nog zaken aan die niet meetellen in box 3.
  Bijvoorbeeld een auto, vakantie, verbouwing, zonnepanelen, meubels en dergelijke. Meer over de vrijgestelde bezittingen lees je hier
 2.  Los kleine schulden af.
  In box 3 verlagen schulden onder de € 3.100 (fiscaal partners € 6.200) het belastbaar vermogen niet. Meer over de schulden in box 3 lees je hier
 3.  Beleg een deel van je vermogen in groenfondsen.
  Wanneer je een fiscaal partner hebt, kan de vrijstelling oplopen tot € 117.080,- Daarnaast ontvang je ook een extra heffingskorting voor groene beleggingen. Meer weten over de fiscale regels bij groene beleggingen? Klik dan hier
 4.  Schenk geld aan je meerderjarige kinderen of aan kleinkinderen.
  Jaarlijks mag je een bepaald bedrag belastingvrij schenken aan kinderen en kleinkinderen. Zo verlaag je niet alleen je vermogen, maar zorg je er ook voor dat je erfgenamen later minder erfbelasting hoeven te betalen. Meer weten over belastingvrij schenken? Klik dan hier
 5.  Geef geld aan een goed doel.
  Wanneer de gift naar een ANBI gaat mag u deze onder voorwaarden aftrekken van je belastbaar inkomen in box 1 en het verlaagt uiteraard je spaargeld. Geeft u aan een vereniging? Dan mag u alleen periodieke giften aftrekken in je aangifte, maar de gift verlaagt uiteraard wel je vermogen. Meer weten over voordelig schenken aan goede doelen? Klik dan hier.  
 6.  Ga extra sparen voor je pensioen.
  Wanneer je jaarruimte en reserveringsruimte over hebt, kun je de betaalde premies ook nog eens extra aftrekken van het belastbaar inkomen in box 1. De extra inleg verlaagt het vermogen in box 3, doordat het saldo op de pensioenrekening niet belast is in box 3. 
 7.  Neem je hypotheek onder de loep.
  Het kan interessant zijn je hypotheek te verlagen door een extra aflossing. Ook kan het oversluiten van de hypotheek voordelig zijn in verband met de lagere rente. De boete die hiervoor berekent wordt is wel aftrekbaar in box 1, dus als deze wordt betaald vanuit het spaargeld levert dit dubbel voordeel op.
 8.  Stel de verkoop van je woning nog even uit.
  Staat je huis te koop en heb je nog geen nieuwe woning? Let dan op dat als je oude woning voor 1 januari is verkocht, de overwaarde meetelt in box 3. Je kunt de verkoop daarom beter over de jaarwisseling heen tillen.

 

Contact gegevens

(0031) 6 526 05 303
info@colmur.nl

Adres

Torenallee 45 (postvak 58)
5617 BA Eindhoven

Inzicht begint met overzicht

Meer weten over de diensten of organisatie van Colmur?

Contact