Omzetbelasting/BTW: De KOR verandert per 1 januari 2020

Omzetbelasting/BTW: De KOR verandert per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 verandert de Kleine Ondernemersregeling (KOR). Vanaf dan kunnen Nederlandse ondernemers met een jaaromzet van minder dan € 20.000,- kiezen voor een vrijstelling voor de BTW. Deze regeling gaat ook gelden voor stichtingen, verenigingen en bv's.

Per 1 januari 2020 verandert de Kleine Ondernemersregeling (KOR). Vanaf dan kunnen Nederlandse ondernemers met een jaaromzet van minder dan € 20.000,- kiezen voor een vrijstelling voor de BTW. Er geldt dan geen kortingsregeling meer, zoals die bij de huidige KOR wel geldt. Voor deze nieuwe regeling komen niet alleen natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen in aanmerking; vanaf 2020 kunnen ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en bv’s, gebruikmaken van de nieuwe kleineondernemersregeling.

Bij de huidige KOR wordt een korting gegeven op de te betalen BTW, wanneer het totale bedrag dat in een kalenderjaar verschuldigd is onder de € 1.883,- is. Blijft het totale te betalen bedrag onder de € 1.345,- mag zelfs het volledige bedrag worden verminderd. Ondernemers die verwachten de komende jaren onder de € 1.345,- te blijven, kunnen een ontheffing van de administratieve verplichtingen aanvragen.
Meestal wordt bij de laatste aangifte van het jaar bekeken of de KOR kan worden toegepast, en hoe hoog de korting is. Dat klinkt allemaal niet heel ingewikkeld, maar zodra er sprake is van bijvoorbeeld het verleggen van BTW, krijg je te maken met de bekende haken en ogen. Daarnaast is de regeling nu ook alleen van toepassing voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden, zoals eenmanszaken (de zzp-ers), de VOF en maatschap tussen natuurlijke personen. De nieuwe KOR gaat ook gelden voor stichtingen, verenigingen en bv’s.

Nu is het nog zo dat je elk jaar kunt beoordelen of je in aanmerking komt voor de KOR. Bij de nieuwe regeling wordt dit anders. Een ondernemer die per 1 januari 2020 gebruik wil maken van de nieuwe KOR dient dit na 1 juni, maar uiterlijk voor 20 november 2019 aan te vragen bij de Belastingdienst. Anders dan bij de huidige KOR, geldt de vrijstelling vervolgens voor drie jaar. Ondernemers die al een vrijstelling voor de BTW hebben, hoeven de nieuwe KOR niet aan te vragen; dit gaat automatisch over. Hiervan ontvangen deze ondernemers vanzelf bericht van de Belastingdienst.

Wat zijn de gevolgen van deelname aan de nieuwe KOR? Uiteraard zijn er voorwaarden, net zoals deze ook gelden bij de huidige ontheffingsregeling, namelijk:

  • Er hoeft geen btw-aangifte meer te worden gedaan.
  • De ondernemer mag geen btw meer in rekening brengen bij klanten.
  • De btw die andere ondernemers in rekening brengen, de zogenaamde voorbelasting, kan niet meer worden afgetrokken of terug gevraagd van de Belastingdienst.
  • De omzet moet nog steeds wél worden bijgehouden in de administratie.
  • Vanaf het moment dat aan de nieuwe kleineondernemersregeling wordt deelgenomen, geldt de vrijstelling voor ten minste 3 jaar.

Of er verder nog mits-en, maar-en, tenzij-en of als-dit-dan-dat voorwaarden aan de regeling kleven zal de Belastingdienst uiterlijk 1 juni 2019 bekend maken.

Voor meer informatie, bekijk de website van de Belastingdienst of neem contact op met Colmur via info@colmur.nl.

Contact gegevens

(0031) 6 526 05 303
info@colmur.nl

Adres

Torenallee 45 (postvak 58)
5617 BA Eindhoven

Inzicht begint met overzicht

Meer weten over de diensten of organisatie van Colmur?

Contact